Loyalty klub

Kako se postaje član kluba vernih potrošača?


Jednokratnom kupovinom Extreme Intimo proizvoda u vrednosti od minimum 2500 dinara preko veb-sajta rs.extremeintimo.com (Veb-sajt) i/ili u Extreme Intimo radnjama, stičete pravo da postanete član kluba vernih potrošača (Extreme Intimo loyalty club).

Kako biste dobili Extreme Intimo Loyalty karticu i ostvarili popust uz kupovinu sa karticom potrebno je da prikažete fiskalni račun u napred navedenom iznosu i podnesete zahtev za članstvo u bilo kojoj Extreme Intimo radnji popunjvanjem kupona za prijavljivanje. Na licu mesta će Vam biti izdata Extreme Intimo Loyalty kartica na kojoj Vas očekuje inicijalnih 5% popusta na svaku kupovinu u Extreme Intimo radnjama i preko Veb-sajta.

Kako se obračunava visina popusta?

Pošto ispunite uslov i postanete član, sve Vaše naredne kupovine u Extreme Intimo radnjama i preko Veb-sajta se sabiraju i na osnovu ukupne potrošnje u prethodnih 365 dana od momenta provere stanja obračunava se visina popusta.

Ostvarena kupovina ulazi u obračun od narednog dana.

Obračunski interval je godinu dana, odnosno 365 dana, a visina popusta određuje se na osnovu visine Vaše potrošnje tokom posmatranog intervala. To znači da od visine potrošnje tokom 365 dana zavisi visina popusta koji ćete ostvariti.

Dakle što više kupujete to manje plaćate, odnosno stičete pravo na veći popust.

Kako da ostvarim pravo na još veći popust?

Sve što kao član kluba vernih potrošača potrošite u Extreme Intimo radnjama uključujući i kupovinu preko Veb-sajta, u periodu od 365 dana (obračunski interval), sabira se i ostvarujete sledeće popuste:

Ako u obračunskom intervalu kupite robu u vrednosti većoj od 15000 dinara, očekuje Vas popust od 7%

Ako u obračunskom intervalu kupite robu u vrednosti većoj od 25000 dinara, očekuje Vas popust od 10%

Ako u obračunskom intervalu kupite robu vrednosti većoj od 40000 dinara, očekuje Vas popust od 12%

Ako u obračunskom intervalu kupite robu vrednosti većoj od 70000 dinara, očekuje Vas popust od 15%

Ukoliko u periodu od 365 dana nemate kupovina u Extreme Intimo radnjama i/ili preko Veb-sajta, Vaša Extreme Loyalty kartica se deaktivira. Ponovna aktivacija kartice se vrši narednom kupovinom u bilo kom iznosu čime se popust vraća na početnih 5% koje možete koristiti od Vaše naredne kupovine.

Način promene pravila korišćenja kartice

Preduzeće za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. (u daljem tekstu: Jasmil ili mi), kao vlasnik brenda Extreme Intimo, ima isključivo pravo da promeni uslove korišćenja Extreme Intimo Loyalty kartice, uslove sticanja popusta ili visinu popusta, kao i da potpuno ukine program. O promenama će blagovremeno obavestiti članove kluba vernih potrošača i ostale kupce. Ukoliko nakon obaveštenja o promenama ne otkažete članstvo u klubu, smatra se da se slažete i prihvatate navedene promene.  U slučaju gubitka ili krađe kartice obavezni ste da nestanak kartice prijavite na br.tel. 031/3892-119. Tada će Vam biti  izdata nova kartica na koju će biti preneti svi popusti koje ste do tada ostvarili. Dužni ste da pismeno prijavite svaku promenu ličnih podataka. Popust ostvaren kroz članstvo u klubu vernih potrošača ne važi za proizvode koji su na akciji, sniženju ili rasprodaji.

Obrada i zaštita ličnih podataka

Jasmil upravlja obradom Vaših ličnih podataka koje nam dajete prilikom popunjavanja kupona za prijavljivanje u članstvo u Extreme Intimo loyalty club-u.

U okviru kupona za prijavljivanje potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanju, email adresu i/ili broj telefona. Vaši lični podaci o datumu rođenja i polu nisu obavezni što znači da ih možete dati samo ako želite u svrhu dobijanja obaveštenja o specijalnim ponudama i pogodnostima u vezi sa Vašim polom ili povodom Vašeg rođendana.

Jasmil Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kako bi Vas obaveštavao kao člana kluba o pogodnostima, ponudama i popustima, stanju na Extreme Intimo Loyalty kartici i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda. Obaveštenja ćemo Vam slati  na email adresu,  preko mobilnog telefona i/ili kućnu adresu, u zavisnosti od toga šta ste sami odabrali na kuponu. 

Prilikom kupovine sa Extreme Intimo Loyalty karticom Jasmil takođe prikuplja i obrađuje  podatke o Vašim pojedinačnim kupovinama (npr. podatke o članstvu u Extreme Intimo loyalty club-u, o proizvodima koje ste kupili, cenama, datumu i mestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine), a sve u cilju  korišćenja pogodnosti koje Vam se pružaju kao članu Extreme Intimo loyalty club-a i kreiranja ponuda prilagođenih kupcima, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje Jasmil pruža kupcima, rešavanje reklamacija i drugih mogućih problema.

Vaše lične podatke u prethodno navedene svrhe obrađujemo isključivo na osnovu Vašeg pristanka koji se daje popunjavanjem kupona za prijavljivanje u Extreme Intimo loyalty club.

Kao član Extreme Intimo loyalty club-a, a u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka u svakom trenutku imate sledeća prava: da tražite kopiju podataka koji se obrađuju; pristupa (u svakom trenutku imate pravo da dobijete informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor Jasmilu, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka .

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete učiniti na sledeće načine: popunjavanjem i predajom Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na Veb-sajtu i to na sledećem linku ili u bilo kojoj Extreme Intimo radnji ili slanjem zahteva u predviđenom obrascu ili sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: office@extremeintimo.com ili poštom Preduzeću za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. Arilje, Grdovići bb, 31230 Arilje.  

Jasmil Vaše lične podatke po pravilu ne prosleđuje trećim licima. Izuzetno možemo Vaše lične podatke proslediti  pouzdanim trećim licima koja nam pomažu u pružanju usluga koje mi Vama nudimo. U tom smislu Vaše lične podatka koje ste nam dali kao član Extreme Intimo loyalty club-a možemo proslediti: povezanim privrednim društvima, maketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja nam pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Vaše lične podatke čuvamo za sve vreme Vašeg članstva u Extreme Intimo loyalty club-u.  Istupanjem iz članstva u klubu obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatake izbrisati.

Za sva pitanja u vezi sa obradom Vaših lčnih podataka možete nam se obratiti telefonom na: 031/3894 - 644 ili slanjem emaila na adresu: office@extremeintimo.com ili slanjem pisma Preduzeću za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. Arilje, Grdovići bb, 31230 Arilje.